Main content

Over mieren

Mieren zijn er in verschillendeverschillendeverschillende soorten en maten, zo zijn er ca. 10.000 soorten wereldwijd, hiervan zij er ongeveer 40 soorten in Nederland. De mieren hebben al een lang bestaan op onze aarde, de oudste fossiele mieren zijn dan ook ca. 100.000.000 jaar oud. Mieren, zeer nuttige insecten, maar houdt ze wel buitenshuis!

Van welke soort mier heeft u last?

Mieren hebben een sociaal leven, dit houd in dat ze in grootte groepen leven met allemaal een functie binnen deze mierenstaat.

Een mierenstaat ziet er als volgt uit:

 • Koninginnen
  minimaal 1 per nest, zij leggen de eieren en zijn over het algemeen groter, onbevruchte koninginnen zijn gevleugeld
 • Werksters
  zorgen voor voedselvoorzieningen, zijn onvruchtbare vrouwelijke exemplaren, zorgen voor nestuitbouw
 • de Soldaten
  verdediging van het nest, zijn iets grotere vrouwelijke exemplaren, soldaten komen niet bij elke soort voor
 • de Mannetjes
  Zijn gevleugelde exemplaren, zijn alleen in bepaalde periodes van het jaar aanwezig

Bij de meeste mierensoorten worden de onbevruchte koninginnen in de lucht bevrucht door een mannelijk exemplaar. Na deze bruidsvlucht sterft het mannetje en de koninginnen werpen hun vleugels af en stichten op een nieuwe plaats een kolonie.