Main content

Van welke VLIEG heeft u last?

Wilt u achtergrondinformatie? Klik, kijk en ontdek.

Tolereer geen vliegen in huis!

Om vliegenoverlast te voorkomen zijn preventieve maatregelen vereist! Verzamel afval alleen in goed afsluitbare afvalemmers en containers. Plaats het afgesloten afval zo ver als mogelijk van openstaande ramen en deuren af, plaats horren om een vrije doorgang tegen te gaan.

Last van een ander plaagdier?