Main content

Over wespen en de hoornaar

De meest voorkomende wespensoorten in Nederland zijn de gewone wesp en de Duitse wesp. De wespen bouwen hun nest van gekauwd papier. In beginsel zijn deze wespennesten zo groot als een golfbal, deze worden naarmate de populatie groeit naar buiten uitgebouwd.

Hoornaar

De grootste wespensoort in Nederland is de hoornaar, soms ook paardenwesp genoemd. Lees hier meer over deze grote wesp <<

Wespenbestrijding

Het bestrijden van een wespennest is een gevaarlijke klus zonder de juiste insecticiden en persoonlijke beschermingsmiddellen.

Heeft u een wespennest in de tuin of spouwmuur zonder dat deze gevaar oplevert? In deze situatie moet ervoor gekozen worden om het nest niet te bestrijden. Wespen zijn zeer nuttige vliegende insecten die o.a. muggen voor u wegvangen.

Wespensteek - de steek van een wesp

De nesten van wespen worden met veel passie en agressie verdedigt! De wespen zijn niet groot maar kunnen ons flink pijn doen. Ook als de wespen onderweg zijn om voedsel te scoren voor henzelf en hun larven komt het voor dat deze vliegende insecten steken, vooral in Augustus en September nemen de wespensteken gestaag toe.

Voor de meeste onder ons een irritante ervaring, voor sommige mensen die allergisch zijn voor een wespensteek wordt het oppassen geblazen. Bij een allergische reactie kunnen er bijvoorbeeld misselijkheid of grote schijven ontstaan waar de wesp gestoken heeft, in zeer extreme gevallen kan een wespensteek zelfs fataal zijn.

Hoe dichter we tegen het einde van het wespenseizoen komen, hoe irritanter en vervelender de wespen voor mensen worden! Het eind van het wespenseizoen nadert eind Augustus en September, er zijn weinig tot geen wespenlarve meer, de wespen larve belonen normaalgesproken de werksters met zoete braakvloeistof.

De wespen moeten vanaf nu op pad om hun drang naar zoetigheid te bevredigen, ze komen bij ons mensen uit. Onze kinderen, wij volwassenen hebben genoeg zoetigheden, de wespen worden irritanter en vervelender, het aantal wespensteken neemt snel toe.

Wespen en hun leefwijze - wespenbestrijding

  • April, de wespen koninginnen beginnen aan de nestbouw
  • Het beginnend wespennest is klaar, de wespen Koningin legt haar eerste eitjes en voedt de uitgekomen larve zelfstandig
  • De larve zijn onvruchtbare werkster geworden die de taken van de koningin overnemen, de wespen Koningin legt vanaf nu alleen nog maar eitjes
  • Het nest kan uitgroeien tot wel 5000 exemplaren en meer
  • Eind augustus/ begin September worden de mannetjes en vruchtbare toekomstig wespen koninginnen geboren, het nest nadert het einde
  • De mannetjes en de vruchtbare vrouwtjes vliegen uit om te paren! Na het paren sterft het mannelijke exemplaar vrijwel meteen, de toekomstig wespen koninginnen zoeken zo snel als mogelijk een geschikte overwinteringsplaats buiten het nest.
  • Het wordt kouder, we krijgen de eerste nachtvorst, het gehele wespenvolk sterft uit in het gebouwde nest.
  • April het jaar erop, de wespenkoninginnen komen uit hun overwinteringsplaatsen en beginnen met nestbouw. Enz. enz. enz.

Wespen en hun territorium

De wespen leggen een maximale afstand af van 1 KM (vanaf het nest gerekend). Hoe beter de temperatuur, hoe actiever de wespen zijn. De afstand van 1 KM is echt de max, het komt vaker voor dat de werksters van de koningin het bij een paar honderd meter houden. Worden de wespen in hun nest uitgeroeid zal dit nest niet nogmaals gebruikt worden door een nieuwe wespenfamilie. Iedere wespenkolonie bouwt haar eigen wespennest.

Bestrijden van wespen

Als het wespennest gevaar oplevert kunt u deze het beste (laten) bestrijden.

Landelijk netwerk! Wespenbestrijder nodig << voor vrijblijvend advies en offerte? Ook in de avond of in het weekend 24/7 contact opnemen met een specialist voor uw gemeente. (Contact opnemen via mail of telefonisch)

Zelf een wespennest bestrijden? Pas hier mee op! Zorg voor een goed bestrijdingsmiddel en goede persoonlijke beschermingsmiddelen! bestrijdingspakket Wespen <<