Main content

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.informatiepuntongedierte.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze disclaimer.

De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Informatiepunt Ongedierte zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Informatiepunt Ongedierte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.informatiepuntongedierte.nl, of uit het afgaan op informatie die op website wordt verstrekt.

Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze website brengen u naar sites van derden, waarbij Informatiepunt Ongedierte geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie, producten of diensten. Alle gegevens die u stuurt naar www.informatiepuntongedierte.nl dient juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Informatiepunt Ongedierte behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Bekijk ook:

>> Over

>> Privacy & Cookies

>> Voorwaarden